Elnöki beszámoló a BASTEI 2018-as tevékenységéről

BASTEI 2018-évben végzett tevékenysége, ill. a programja.

Mint korábban ebben az évben is  havonta tartottuk összejövetelünket Pécset a Civil Közösségek Háza-ban, ill. külső programok esetén  azokat előre jeleztük, úgy a tagsággal, mint a számunkra „otthon”t biztosító intézettel.

Az, Continue reading

BASTEI közhasznúsági tevékenysége 2017

Baranya-Steiermark Baráti Egyesület közhasznúsági tevékenysége 2017-ben

A Baranya-Steiermark Baráti Egyesület közhasznú tevékenységének fő célcsoportjai a Helyi Önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX tv 13§-ban előírt önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:

Alapításunkkor kitűzött célunk volt Baranya és Steiermark között kapcsolatok kialakítása, ápolása. Az eltelt Continue reading

Elnöki beszámoló BASTEI 2017-es tevékenységéről

Elnöki beszámoló

Baranya-Steiermark Baráti Egyesület közgyűlésén 2018. április 17.

Alapításunkkor kitűzött célunk volt Baranya és Steiermark között kapcsolatok kialakítása, ápolása. Az eltelt évek, évtizedek során ez a tevékenységünk lényegesen kiszélesedett. Eleinte Magyarország más régióit is bevontuk a Steiermark-i kapcsolatok kialakításába Continue reading

2018. április 25. közgyűlés JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV

a „BASTEI” Baranya – Steiermark Baráti Egyesület személyes részvétellel megtartott évi rendes közgyűléséről

Időpont: 2018.április 17. napján 17.00 órakor
Helyszín: a Maláta Bisztró (Pécs Xavér u.19. szám )
Jelen van: a mellékelt jelenléti íven szereplő 50 tag

Dr. Schmidt Continue reading

Elnöki beszámoló a BASTEI 2017-es tevékenységéről

Elnöki beszámoló

Baranya-Steiermark Baráti Egyesület közgyűlésén  2018. április 17.

Alapításunkkor kitűzött célunk volt Baranya és Steiermark között kapcsolatok kialakítása, ápolása. Az eltelt évek, évtizedek során ez a tevékenységünk lényegesen kiszélesedett. Eleinte Magyarország más régióit is bevontuk a Steiermark-i  Continue reading

BASTEI Közhasznúsági jelentés 2017-ről

Baranya-Steiermark Baráti Egyesület (BASTEI)
7625 Pécs Vilmos u.25.
Közhasznúsági jelentése
a 2008-as esztendőről
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A BASTEI 2008. évbeni gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. Continue reading