BASTEI közhasznúsági beszámolója 2021-ről

Baranya-Steiermark Baráti Egyesület közhasznúsági tevékenysége 2021-ben

A Baranya-Steiermark Baráti Egyesület közhasznú tevékenységének fő célcsoportjai a Helyi Önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX tv 13§-ban előírt önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:

Az egyesület Alapszabályának 1 pontja határozza meg az egyesület célját, mely szerint az Egyesület civil szervezet amelynek célja az  egészséges életmód, egészségvédelem, továbbá Baranya megye és Steiermark tájegység kulturális, tudományos és gazdasági életét és értékeit ismertetni, az ezekhez való lehető legszélesebb körű hozzáférés lehetőségének biztosításával.

Ennek keretén belül  az Egyesület az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások keretében tagjain, önkéntesein kívül bárki számára, különösen az időskorúaknak az  életminőséget javító ismeretekről szóló előadásokat tart. Kirándulásokat, valamint a regionális kulturális értékeket, képző-,nép művészeti alkotásokat bemutató kiállításokat szervezünk, melyeken bárki részt vehet,

Az Egyesület 1989-ben történt alapításakor az alapítók által meghatározott cél volt a két régió-Baranya és Steiermark között kapcsolatok kialakítása, ápolása. Az utóbbi évtized  megváltozott társadalmi, politikai helyzet adta lehetőségeket kihasználva  bővítettük ezen tevékenységünket: egyrészt a Kárpátmedencében élő honfitársainkkal vettünk fel kapcsolatokat, másrészt társszervezetünk osztrák tagjait vittük el Kárpátaljára, ill. Erdélybe.

Célunk volt, hogy őket is megismertessük az ott élők mindennapi életével, kulturális értékeikkel, szociális helyzetükkel.

Ugyancsak szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Pécsi ILCO Egyesülettel. Segítjük a bármely ok miatt sztómával (hasfalon kialakított széklet, vizelet elvezető nyílás) élők rehabilitációját, közös kirándulásokon veszünk/ s vettünk részt.

A 2021-es év Egyesületünk számára is gyakorlatilag minimálisra  korlátozta a tervezett találkozások, előadások, kiállítások s kirándulások lehetőségét. Az év első felében összejövetelt, előadást, kirándulást egyáltalán nem tudtunk tartani.

  1. június 15-én a Pécsi ILCO Egyesülettel közösen vettünk részt a Zselici Csillagparkban egy egésznapos kiránduláson, ill. néhány sztómával élő sorstárs csatlakozott hozzánk a október 19-én tartott Bhutánról szóló előadáson. Itt bemutatásra került többek között a Himalája lábainál fekvő távolkeleti ország egészségügyi ellátó rendszere, s fel tudtuk mérni. hogy egészségügyi ellátás keretén belül mennyivel „szerencsésebbek” vagyunk az ott élő embertársainknál.

Sajnos 2021-ban további személyes találkozóra nem került sor, az év többi tervezett találkozóját , programját el kellett halasztanunk

Telefonon keresztül tartottunk formális kapcsolatot tagjainkkal, ill. egyesületünk elnöke és néhány tagja rendszerese egészségügyi ellátást, ellenőrzést biztosít a sztómával élő honfitársainknak

A Covid járvány lecsengésével reméljük, hogy 2022-ben részben be tudjuk pótolni az elhalasztott programjainkat.

 

Pécs 2022. április.5.                                                  Dr.Schmidt László

a BASTEI elnöke

 

2021. évi közhasznúsági melléklet letöltése