Bemutatkozás

BASTEI-magyarul bástyát jelent, mely a Baranya-Steiermark nevek kezdőbetűiből keletkezett. Az egyesület vallja, hogy a bástya, amit épít, a baráti kapcsolatok köveiből épül, és minél több ilyen kapcsolat alakul ki, annál erősebb lesz.

A BASTEI feladata, hogy segítsen, – az egyes emberek kapcsolatai útján, minden bürokráciától mentesen erősítse a két régió között már meglévő kapcsolatokat, keresse azokat a területeket, ahol újak létesülhetnek.

A II. világháború utáni első polgári szerveződés Magyarország és Ausztria között 1988-ban, a már lazuló politikai megkötöttségek között jött létre Pécsett. 1989-ben Magyarországon, később Ausztriában is a hivatalosan regisztrált szervezetek közé került a Baranya-Steiermark Baráti Egyesület (BASTEI), melynek elsődleges célja a bürokratikus útvesztőket kikerülve egyéni, baráti ismeretségek révén erősíteni a két régió közötti kapcsolatokat.
Az eltelt évek során a Baráti Egyesület az élet több területén szervezte a már fennálló kapcsolatok erősítését, újabbak kialakítását. Ezt jelzik az összesen 4 alkalommal kétévente, felváltva szervezett Baranya-hét Grazban illetve a Steier-hét Pécsett, rendezvényei.

Célkitűzéseink között lényeges a két területi egység közötti kulturális kapcsolatok elősegítése. Így kapcsolatok kiépítése az iskola és az oktatásügy terén: általános- és középiskolák együttműködésének, diákok levélpartner-kapcsolatainak, cserelátogatásainak serkentése, amatőr kulturális-, alkotócsoportok és szólóművészek kölcsönös bemutatkozásának és megismerésének elősegítése, kultúrközpontok közötti kapcsolatteremtések megalapozása. Nagyon fontosnak tartjuk a települések közötti testvérkapcsolatok kialakítását.(1989-2005 között közel 40 testvérvárosi, ill. települési és intézmények (főleg iskolák) közötti kapcsolat létrejöttét segítettük.

1992-ben addigi tevékenységünk elismeréseként Pécsett jött létre az Ausztria első magyarországi tiszteletbeli Konzulátusa. Tiszteletbeli konzul az Egyesület addigi elnöke Somogyvári Imre lett.

A kölcsönös megismerést, a két ország kulturális és tudományos eredményeinek terjesztését szolgálják az egyesület előadássorozatai Baranyában és Steierországban, helyi és vendégelőadók felkérésével. Az ókeresztény mauzóleumokról és sírkápolnákról szóló kiállításokkal az osztrák kormány 1 millió shillinges támogatását szereztük meg a további feltárásokhoz 1994-ben.

A két terület művészi értékeit a nagyközönség előtt kiállításokkal, előadói estekkel kívánjuk feltárni. Képzőművészetetek terén a Neumarktban évente megtartott alkotótáborok, az ezekhez társuló kiállítások segítik a két régióban élők kölcsönös megismerését. Eddig 12 alkalommal mutattuk be Neumarktban s 10 alkalommal egyéb településeken Pécs-Baranya-i művészek alkotásait.

Célunk még a nyelvtanulás ösztönzése és ehhez kapcsolódva az ország-ismeretek szélesítése. Évente rendezett nyelvtanfolyamos táborok

A havonta egy alkalommal megtartott összejöveteleinken igazi baráti társaság kovácsolódott össze.

Az Egyesület az Osztrák Világszövetség tagjaként annak vezetőségében és évi kongresszusain 1997 óta részt vesz, egyben a Szövetség egyesületei közötti kölcsönös kapcsolatok kialakítását is kezdeményezi. 2001-ben Pécsett és Kaposvárott szerveztük meg az Ausztrián Kívüli Osztrák Egyesületek találkozóját.

Számos, különböző szintű kapcsolatépítések közül külön kiemelkedők:

az Orvostudományi Egyetem, illetve a Janus Pannonius Tudományegyetem (ma Pécsi Tudományegyetem) hallgatóinak, oktatóinak cseréje, baranyai pedagógusaink tanulmányútjai. Mindez, a rendszeresen szervezett kölcsönös kirándulásokkal, a havonta tartott előadásokkal, kiállításokkal együtt segítette, hogy jobban megismerjük egymás kultúráját, népművészetét, a helyi szokásokat, néphagyományokat, vallási-, népi-építészeti emlékeket. Az Európai Föderalisztikus Mozgalom (EFB) segítségével rendszeresen vehettek részt diákjaink a Neumarktban évente rendezett ifjúsági találkozókon.

Rendszeres a Bólyi Gyermekotthon részére Ausztriában szervezett gyűjtő-támogató akció.

Az Európai Unióba történő belépésünket megelőző években számos alkalommal hívtunk különböző szakembereket- főleg a mezőgazdaság területéről,- hogy az osztrák csatlakozás tapasztalatiról számoljanak be.
Civil partnerkapcsolataink között első helyen az Osztrák Föderalisztikus Mozgalommal 1990-óta fennálló szoros, kölcsönös, egymást segítő tevékenység áll. Számos előadás, konferencia, rendezvény, kiállítás mellett kirándulások, vidám együttlétek színesítették kapcsolatunkat
A pécsi Európaház Egyesület, valamint a Civil Közösségek Háza biztosítja sokszor a helyszínt rendezvényeink megtartásához.

Képzőművészeti kiállításaink nagy részét a Műhelygalériában tartottuk, de rendszeres támogatónk a Baranya Megyei Múzeumok igazgatósága, és számos közös programot szerveztünk a Tájak-korok Múzeumok Egyesülettel.

A Baranya-Steiermarkt Baráti Társaság 2007 évben végzett tevékenysége

 • A Társaság 2007-ben a rendszeres összejövetelét minden hónap harmadik keddjén 17.30 időpontban a felújított Civil Közösségek Házában tartotta.
 • Január hónapban történt, mint minden évben a 2006-os év értékelése és a2007-es év programjainak összeállítása.
 • Februárban Közgyűlést tartottunk a hagyományos farsangi összejövetellel és egy érdekes előadást hallottunk Huszár Zoltántól, aki a Duna-gőzhajózási Részvénytársaság történetét mutatta be. Ez az elõadás hiányt pótolt, hiszen, a határon átnyúló kapcsolatok egyik formája. A hétköznapi emberek tudatában nem él e kapcsolattartási forma jelentősége és a lehetőségeket is csak kevesen ismerik fel.
 • Márciusban a megnyitásra kerülő Világörökség részét képező ókeresztény műemlék együttest mutatta be prof. Dr. Bachmann Zoltán. Ide az ausztriai társegyüttes képviselőit is meghívtuk Ez egyben egy kiváló lehetőség volt, hogy megismertettük velük az Európa Kulturális fõvárosa pályázat terveit, ill. beszéljenek saját tapasztalataikról. (Graz 2004)
 • Áprilisban a Várpalotán létrehozott Trianon Emlékmúzeum tekintettük meg, ill. a környék (Tác-Gorsium) látogatása történt idegenvezetéssel.
 • Májusban az Európa Kulturális Fővárosa projekt ismertetése, ennek kapcsán a civil egyesületek támogató tevékenységéről volt szó. Szerettünk volna egy ismertető kiadványt készíteni, mely tartalmazza a BASTEI céljait, eddigi fõ tevékenységét, terveit. A Pécsi Napok keretében fórumot tartani, ahol részben e kiadvány s egyéb ismertetők segítségével tájékoztattuk volna az érdeklődő embereket. Erre sajnos anyagiak hiánya miatt nem került sor.
 • Júliusban elmentünk Erdélybe. Itt megnéztük, az „Ezer székely lány” fesztivált, s ennek keretében ismerkedtünk az erdélyi népviseletekkel, találkoztunk hagyományőrző egyesületekkel.
 • Augusztusban került sor az előző évekhez hasonlóan Neumarkt városba történő látogatásra. Itt a kisebbségi szemináriumon való részvétel mellett Ausztria számos turisztikai célpontját látogattuk meg, valamint megismerhettük az Európai Föderalisztikus Mozgalom 50 éves történetét, az Európai Unió létrejöttében játszott szerepét. Pécsről Nőt Béla festményeiből és a klagenfurti Hannes Rader képeiből készített tárlat bemutatásakor találkoztunk Neumarkt és a környék lakosaival.
 • Szeptemberben a Villányi Szoborparkot tekintettük meg és megismerkedhettünk a minőségi borkészítés titkaival.
 • Októberben Ausztria nemzeti ünnepét ünnepeltük, amikor egyben ausztriai társszervezetünk feldbachi küldöttségét fogadtuk.
 • Novemberben a kialakuló egészségügyi reform eredményeiről, hatásairól az Egyetem, a Megyei Kórház és egy városi Kórház, valamint a lakosság szemszögéből szóló ismertető előadásokat halottunk, ill. Grazi látogató ismertette az ausztriai biztosítási rendszert.
 • December közepén, a karácsonyi készülődés jegyében a tagok karácsonyi ünneplésével zártuk az évet.

A 2007-as évben kiemelten kezeltük a fiatal utánpótlás kérdését. Szeretnénk a programjainkkal a meglévõ fiatalokat aktívabb munkára serkenteni, továbbá új fiatal tagokat várunk céljaink hatékonyabb megvalósításához. Az elmúlt és a következő évek fő feladata az osztrák kortárs képző- és iparművészet alapos megismerése, feltérképezése szűkebb régiónkban, ill. a magyar kortárs képzőművészet ausztriai propagálása, ismertetése. E tekintetben hiányok mutatkoznak ezért célunk a megismerés után az értékek bemutatása előadások formájában, illetve kapcsolatainkkal hozzá szeretnénk járulni a Pécsett a felújított Városi Képtárban, vagy másutt rendezendő kiállítások anyagainak összeállításához, szervezéséhez.

E faladathoz kapcsolódóan a Neumarktba látogatás fő célja az steier kortárs művészet megismerése és a kapcsolatok szélesítése lesz. Nem titkolt célunk a nemzeti identitástudat megőrzési módszereinek megismerése s megismertetése.
2007 ausztriai kirándulásunk programja

Érkezés Neumarktba 2007.05.18. 18.00 órakor, fogadás a kastély lovagtermében

Aug. 6. Kirándulás St. Mareinbe, du. előadás: Nemzeti kisebbségek identitástudata, kulturális emlékeinek megtartása az EU-ban , előadó: Max Wratschgo az ausztriai Európai Föderalisztikus Mozgalom elnöke

Aug. 7. Az ausztriai ikonfestészet XXI. sz-i technikájának megismerése St. Lambreht bencés apátság

Aug. 8. Tanulmányút Friesach-St. Veit – Gurk – Klagenfurt

Aug. 9. Városnézés Neumarktban, du. előadás: A civil egyesületek és a területi önkormányzatok együttműködése (EU-s osztrák gyakorlati tapasztalatok), előadó: Christa Hofmeister

Aug.10. A képzőművészeti csoport XII. kiállításának megnyitása a Forchstenstein-kastélyban, megnyitja: Neumarkt város polgármestere és Dr. Schmidt László a BASTEI elnöke

Aug. 11. Tanulmányút Hallstatt-ba és Bad Aussee-ba.

Aug. 12. Hazautazás Feldbach érintésével. A Tabor múzeum megtekintése.

 

BASTEI
ein BARANYA-STEIERMARK FREUNDSCHAFTSVEREIN
der Verein wurde im Jahre 1989 gegründet Unseres Ziele warem bei der Entsehung des Vereines:

BASTEI– Das Wort entstand aus den Anfangsbuchstaben der Worte Baranya und Steiermark. Der Verein verkündet, daß die Festung die er baut, aus den Steinen von Freundschaften besteht, und je mehr Freundschaften bestehen -desto fester wird der Bau.
Die Beziehungen zwischen den beiden Gebieten werden im Bereich der Politik , Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur von Duzenden von Institutionen gepflogen. BASTEI hat die Aufgabe, die schon bestehenden Beziehungen über menschliche Kontakte ohne Bürokratie zu fördern und Punkte zu finden, um neue Beziehungen entstehen zu lassen.
BASTEI ist ein in Ungarn im Jahre 1989 gegründeter und eingetragener Verein. Die Eintragung in der Steiermark ist ebenfalls geschehen. Seine Mitglieder sind Privatpersonen, Unternehmer, Unternehmungen und Körperschaften. Zu einem Mitglied kann jeder werden, der die Ziele akzeptiert, einen Mitgliedsbeitrag entrichtet, und Aktivitäten zur Förderung der Beziehungen zwischen der Baranya und der Steiermark beiträgt. Der Verein nimmt auch Unterstützungen von Sponsoren entgegen. Durch ihre Förderung unterstützen sie die reibungslose Tätigkeit des Vereins.

BASTEI SEKTION KULTUR
Unsere grundliegendes Ziel ist die Förderung der kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Regionen
-Kontaktförderungen im Schul- und Bildungswesen, Förderung der Zusammenarbeit von Grund-,Mittel-,Ober- und Hochschulen durch Brieffreundschaften, Organisationen von Sommerferienaustauschprogrammen , Erfahrungsaustausch zwischen Schulen unterschiedlicher Typen.
-Kontaktförderung zwischen Amateurkulturgruppen Künstlern mit dem Ziel des gegenseitigen Kennenlernens.
-Verbreitung populärwissenschaftlicher Kenntnisse im Bereich Kultur für beide Länder, im Rahmen von Vortragsveranstaltungen zur Geschichte, Kultur und Wirtschaft mit österreichischen und ungarischen Vortragenden , sowohl in Ungarn wie auch in Österreich.
-Gegenseitige Vorstellung auf dem Gebiet der Künste (Ausstellungen, Musikveranstaltungen, Workshops usw.)
-Förderung der Sprache auf beiden Seiten.
-Kontaktförderung im Amateursport.

BASTEI SEKTION WIRTSCHAFT
Als grundliegendes Ziel setzt sich die Sektion: Kontakte zwischen Unternehmen, Wirtschaftsorganen und wissenschaftlichen Wirtschaftsorganen der beiden Länder zu knüpfen
Die Sektion ist bestrebt:
-In Zusammenarbeit mit der Kommission der ungarischen Wirtschaftskammer in Südtransdanubien, die erwünschten Witschaftsinformationen zu besorgen.
-Ungarische Produktions- und Dienstleistungsprodukte ausländischen Firmen anzubieten.
-Werbematerialen, Informationsbroschüren zu veröffentlichen.
-Waren – und Produktionsschauen zu veranstalten, an der Firmen aus den beiden Ländern teilnehmen.

BASTEI SEKTION WISSENSCHAFT
Unsere Zielsetzungen:

I.Gesundheitswesen
-Kontaktaufnahme zwischen den einzelnen Institutionen der Medizinischen Universität Pécs und der Medizinischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz.
-Kontaktaufnahme mit Vereinen, die sich mit geistig-, und körperlich Behinderten befassen, Erfahrungsaustausch. gemeinsame Entwicklung und Produktion Heilbehelfen.
-Kontaktvermittlung und gemeinsamer Erfahrungsaustausch, zwischen praktizierenden Ärzten und ihren Organisationen (M.O.K.)-unter besonderer Berücksichtigung der ständigen Reform im ungarischen
-Kontaktaufnahme zwischen Krankenhäusern und Heilbädern.
-Gemeinsame Auswertung und Austausch der Erfahrung auf dem Gebiet der Rehabilitation.
-Teilnahme an den Lehr- und Unterrichtstätigkeiten der beiden Universitäten, Tauschreisen von Medizinstudenten und Facharztkandidaten.

II.Landwirtschaft:
-Informationsaustausch über die Ergebnisse in der Pflanzen- und Tierzucht, Wein- und Weintraubenschau.
-Ergebnisse in der Biopflanzenkultur, umweltfreundliche Produktion.
-Austausch der Ergebnisse und Erfahrungen in der Wildwirtschaft. Kontaktaufnahme zwischen ungarischen und österreichischen Jagdgesellschaften.
-Kontaktaufnahmen zwischen den Organisationen der Landesvereinen von Hundezüchtern in der Baranya und ähnlichen Organisationen in der Steiermark. Teilnahme an gemeinsamen Ausstellungen, Wettbewerben.

III.Gesellschaftswissenschaften:
-Bekanntgabe der Ergebnisse der Archäologie, gegenseitiges Kennenlernen von Forschungsmethoden. Ausstellungen.
-Forschung der gemeinsamen Vergangenheit.
-Erfahrung und Ergebnisse im Denkmalschutz und der Rekonstruktion der historischen Stadtzentren.
-Zusammenarbeit in der technischen Ausbildung Lehrer- und Studentenaustauschreisen, gemeinsame wissenschaftliche Projekte.
-Studieren der Selbstorganisation der örtlichen Gesellschaft unter ungarischen und österreichischen Verhältnissen
-Kontaktaufnahme zwischen den Wirtschafts- und Geisteswissenschaftlichen Fakultäten der Janus Pannonius Universität Pécs und der Sozial- und Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz.
-Lehrer- und Studentenaustauschreisen. Wissenschaftliche Zusammenarbeit.
und Studentenaustauschreisen, gemeinsame wissenschaftliche Projekte.
-Studieren der Selbstorganisation der örtlichen Gesellschaft unter ungarischen und österreichischen Verhältnissen

Während der Jahren sind natürlich unsere Ziele etwas verändert. Doch in dieser Zeit sind zka. 40 Partneschaften zwischen verschieden Gemeinden, Schulen entstanden. Sie fortsetzen ihre Tätigkeit weiterhin unabhängig von unserem Verein.
In Pécs wurde im Jahre 1992 das Honorarkonzulat der Österreichischen Republik aufgestellt.
Jährlich sind gegenseitige Projekte und/oder Programe aufgestellt und durchgeführt.(siehe das program für das Jahr 2008.)
Z.Zeit die Ziele und Aufgaben sind:
Zusammenarbeit durch jugend- und Kulturaustausch
Förderung der Teilnahme der Jugendlichen in der Tätigkeit der Zivilsphera
Ausbau und Stärkung der kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichenbeziehungen zwischen der Steiermark und dem ungarischen Komitat Baranya
Förderung von freundschaftlichen Beziehungen in beiden Regionen
Gemeinde und Schulpartnerschaften und die Zusammenarbeit von Behindertenorganisationen zwischen beiden Regionen sollen gefördert werden.
Zusammenarbeit mit europäischen und internationalen Organisationen und Institutionen, die ähnliche Ziele verfolgen.
Förderung von gegenseitigen Kennenlernen und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Vereinen im Rahmen der AÖWB

Dr Schmidt László
President