BASTEI Közhasznúsági jelentés 2017-ről

Baranya-Steiermark Baráti Egyesület (BASTEI)
7625 Pécs Vilmos u.25.
Közhasznúsági jelentése
a 2008-as esztendőről
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A BASTEI 2008. évbeni gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú
Egyesületi eredmény-kimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben az Egyesület 193 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt csak részben használta fel.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest az Egyesület tartaléka 131.000. Ft összeggel nőtt. Ez köszönhető a központi költségvetésből működésünkre kapott támogatásnak. A Egyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Egyesületünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések .

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 193 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. 150 ezer Ft működési pályázatból, 43 ezer Ft pedig az 1%-ból származott.

6. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 109120 Ft volt. Egyesületünk vezető tisztségviselői
2008-ban csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 64120 Ft-ot fizetettünk ki.
Megállapítható, hogy az Egyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓT A 2008-as PROGRAM MUTATJA

Január 15. 17.30 2008-as program összeállítása
Február 19. 17.30. KÖZGYŰLÉS majd ezt követően
(kedd) 19.00-tól Farsang Laterum étterem Pécs, Hajnóczy u.37-39.(ld. külön
értesítést)Szervezi Buzády György
JELMEZ, TOMBOLA, (gép)ZENE, TÁNC
Jelentkezni Nőt Béláéknál 20/227-0951, 72/319-665, február 15-ig
Március 18. 17.00 Moholy-Nagy tárlatlátogatás (szervezi Bogáthy Zsuzsa)
(kedd) 18.00 Magyarország pénzügyi kultúrája (előadás Daum Roland)
Április 15. „Tiszavirág” (vetítés és könyvbemutató Dr. Szentpétery József)
(kedd)
Május 21-24. Prágai kirándulás autóbusszal.(4 nap, 3 éjszaka)
Program: első nap:Pécs-Komárom-Csesky Krumlov(városnézés)
második,-harmadik nap: Prága városnézés,
negyedik nap: Prága-Lednice(Kastélylátogatás)Pécs
Június 14. 9.30 Pogány” kirándulás Ismerkedés az iskola,a néprajzi múzeum, a község látnivalóival. Közös ebéd. A repülőtér megtekintés- ismertetés a várható fejlesztésekről
szervezték: Dragovácz Ági és a „pogány-kör”
Augusztus 10-17. Kirándulás Neumarktba autóbusszal
Részletes programról: 1.nap:Bad Blumau (Hudertwasser-fürdő),Leoben
2.nap:St Marein (Pfarrkirche)Graggerschlucht,Grasluppteich,Mariahof
(Vivarium)
3.nap:Scheifling, Schönberg,Oberwölz, Schöder(Günster vízesés)
4. nap: ST.Veit, Klagenfurt (Minimundus)
5. nap:Judenburg,Ramsau (Gletscherbahn)Hallstatt,
6. nap:12-ik BASTEI kiállítás a Schloss Forchtenstein-ben
„ Népi iparművészet Baranyából” Csuhé-kötési bemutató, magyar ételek(pörkölt-pogácsa) és italok (bor), valamit a Kulm-i Schuplattler tánccsoprt és a Kraxner testvérek kulturális műsora.
7. nap: Murau, Holzmuseum.
8. nap indulás vissza Pécsre. Schloss Kornberg és Feldbach megtekintése Max Wratschgo vezetésével
Szeptember 21. Budapest-i kirándulás
Parlament+Magyar Nemzeti Bank
Kirándulás vonattal (IC) (Szervezte Dr.Schmidtné Péterfi Ágnes)
Október 21. 17.30 diavetítés, és a kirándulásokról készült élménybeszámoló
Október 26 BASTEI fogadás
November 18. 17.30 Mánfai György fotóművész előadása
(kedd) (Szervezte: Szűcs Adrienn)
December 16. 17.30 hagyományos karácsonyi piknik
(kedd)
Programjaink gazdagok voltak a környező települések, és népek szokásainak, kultúrájának ismertetésével. Igazi baráti társasággá kovácsolódott össze az Egyesület tagsága
Pécs, 2009. június 12.

Dr.Schmidt László
elnök
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a BASTEI közgyűlése 2009. június 13-ai ülésén egyhangúlag elfogadta.
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete
2008. évi Egyszerűsített éves beszámoló az Egyesület irattárában tekinthető meg.

Az egyszerűsített éves beszámolót a Márton Lászlóné egyesületünk pénztárosa és Papp Ilona az ÉPFÚ Ügyvitel Kft. mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta.