BASTEI közhasznúsági tevékenysége 2017

Baranya-Steiermark Baráti Egyesület közhasznúsági tevékenysége 2017-ben

A Baranya-Steiermark Baráti Egyesület közhasznú tevékenységének fő célcsoportjai a Helyi Önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX tv 13§-ban előírt önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:

Alapításunkkor kitűzött célunk volt Baranya és Steiermark között kapcsolatok kialakítása, ápolása. Az eltelt évek, évtizedek során ez a tevékenységünk lényegesen kiszélesedett. Eleinte Magyarország más régióit is bevontuk a Steiermark-i kapcsolatok kialakításába (Debrecen, Budapest, Szekszárd) majd Steiermarkon kívül Ausztria más tartományaiban is számos baráti kapcsolatot, kulturális együttműködést hoztunk létre (Karintia, Burgenland) Ez az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta egyre inkább kiszélesedett. s törekvésünkké vált, hogy a gazdasági kapcsolataink kiépítése, erősítése, új baráti kapcsolatok kialakítása mellett a Kárpát medencében élő honfitársaink, s elsősorban Erdélyben élő magyarok kulturális értékeinek, népi hagyományainak ismertetését társszervezetünk, és újabb osztrák barátaink felé is közvetítsük.

Az utóbbi két évben több Erdélyből szármató művész kiállítását mutattuk be Ausztriában, s vittük osztrák barátainkat Erdélybe ahol a nyelvi nehézségek ellenére élvezték az ott élők népi hagyományait, népművészeti munkáikat, kiállításaikat, vagy akár a Csíkszeredai Mikó vári kiállításokat,

2017-es programjaink során egyesületünk tagságán kívül sok főiskolás, , valamint egyetemi hallgató vett részt.

Februári „indítás” során a közlekedés jelene és jövője, az elektromos autó jelentősége, előnyei, korlátai, illetve hátrányai kerültek terítékre egy igen élénk vita dús találkozó során,. Itt tulajdonképpen a Műszaki Kar hallgatóinak jövőbemutató hozzászólási voltak számunkra igen érdekesek- a fiatalabb generáció mennyire másként látja a helyzetet.

Márciusban szintén igen nagyszámú érdeklődő előtt Bachmann Bálint édesapja (volt tagtársunk ) korszakalkotó munkásságáról tartott előadást ill. inkább egy kötetlen beszélgetést. Mindkét rendezvényen 100 körüli hallgató volt jelen.

Közgyűlésünk áprilisban a szokásos mederben zajlott.

Májusban a kb. már 20 éve Egyesületünk által egyszer meg látogatott Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkot látogattuk meg .A Festi körkép restaurálása, az emlékpark bejárása sokunk számára ismételten felejthetetlen emlékként maradt meg.

Június hónapban Weidinger Anti tagtársunk javaslatára szűkebb környezetünk, a szomszédos Tolna megye érdekesebb látnivalóit ismerhettük meg. Nem csak Baranyában, de Tolnán is működik kékfestő műhely, nagyon érdekes az egy szerzetes által fenntartott Grábóc-i ortodox kolostor és templom,Természetesen a Szálka-i tó szépsége, és a szekszárdi bor is élmény dússá tette ezt a napot az 50 fős csapat számára.

Július hónapban osztrák partnerszervezetünk az Európai Föderalista Szövetség megalapításának és a Neumarkti Európaház létrejöttének 60 –ik jubileumán vettünk részt egy 5 fős küldöttséggel.

Augusztusban a már hagyományossá vált Neumarkti kirándulás élményei gazdagították a busznyi baráti társaságot. Ebben az évben pécsi fotóművész Mánfai György csodálatos portréiból vittünk ki egy kiállításnyi anyagot. A 2017-es Neumarkti kirándulásunk másik célja az Egyesület tagjainak gyermekei, unokái, ill. külsősök általános iskolás-korú gyermekei számára szerveztünk programokat. Így a gyermekeknek lehetőségük adódott egy osztrák falusi gazdaságot megismerni, az ott folyó munkában részt venni, kenyeret sütni, a különböző mezőgazdasági gépeket látni, kipróbálni. 17 gyermek jött velünk s igen élvezték az egy hetes ausztriai tartózkodást.

Szeptemberben a Feldbach-i Európa fórum zajlott néhány baranyai résztvevővel.

Szervezett előadásink közül talán Dr.Reglődio Dóra a PTE Anatómiai Intézetének igazgatója által tartott „ A boncolás története a középkorban” c. előadása volt a legérdekesebb.

2017 áprilisa óta ismét működik Pécsett Ausztria tiszteletbeli konzulátusa. Dr Hochmann András konzul úrral többször találkoztunk az év folyamán,. Céljául tűzte ki, hogy az utóbbi időben kissé langyosabb Pécs-Graz önkormányzati, és egyetemi kapcsolatokat felélénkítse. Ehhez igyekszünk kapcsolatainkat felhasználva minden segítséget megadni.

Egyesületünk elnöke rendszeresen részt vesz az Osztrák Világszövetség vezetőségi ülésein, valamint egy tag kíséretében a Világszövetség Közgyűlésén.

Előadásainkat rendszeresen minden hónap harmadik keddjén tartjuk Pécsett a civil Közösségek Házában. Ezek az előadások nyitottak, a Ház, Egyesületünk honlapján, valamint a kinyomtatott programfüzetekben szerepelnek. AZ év során mintegy 5-600 fő látogatta meg azokat. Az előadásokat általában 40-60 fő, de néha 100-an is látogatják. Kirándulásaink is nyitottak.

Pécs 2018,03,13.

Dr.Schmidt László