Meghívó a BASTEI 2022-évi Közgyűlésére

Baranya Steiermark Baráti Egyesület * 7625 Pécs, Vilmos u. 25.

adószám:19026806-1-02

Meghívó

A Baranya Steiermark Baráti Egyesület a 2022.évi rendes közgyűlését

2022.április 12. napján ( kedd ) 17.30 órai kezdettel tartja,

amelyre az egyesület minden tagját ezúton szeretettel meghívom. Helyszín: Civil Közösségek Háza Pécs, István tér 17szám

Abban az esetben, ha a közgyűlés fenti időpontban nem határozatképes, az ülést

2022. április 19 .napján ( kedden ) 17.30 órai kezdettel

változatlan napirenddel ismét összehívom. A megismételt közgyűlés helyszíne: Laterum étterem (Pécs Hajnóczy u.37 szám)

Felhívom a tagok figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül az előre meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes.

Napirendi pontok

1./ Határozatképesség megállapítása a jelenléti ív alapján

A meghívóban feltüntetett napirendi pont előterjesztése törvényi előírás.

2./ Levezető elnök megválasztása

2.1. Jegyzőkönyv vezető megválasztása

2.2. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása,

A meghívóban feltüntetett napirendi pont előterjesztése törvényi előírás.

3 ./ Napirend elfogadása

A meghívóban feltüntetett napirendi pont előterjesztése törvényi előírás.

4./ Az egyesület Elnökének éves beszámolója 2021. évről,

A meghívóban feltüntetett napirendi pont előterjesztése törvényi előírás.

5./ Gazdasági Alelnök beszámolója 2021. évről,

A meghívóban feltüntetett napirendi pont előterjesztése törvényi előírás.

6./ Közhasznúsági melléklet ismertetése, elfogadása,

A meghívóban feltüntetett napirendi pont előterjesztése törvényi előírás.

7./A 2022 éves költségvetés meghatározása.

A meghívóban feltüntetett napirendi pont előterjesztése törvényi előírás.

8./ A tag kizárása, a tagsági jogviszony törlésével, tagsági díj 2 évet meghaladó elmaradása miatt. Az alapszabály 7.1. dd.) pontja szerint az egyesület tagjának tagsági viszonya törlésre kerül, ha a tag tagsági díját 2 év tekintetében nem fizeti meg. A tagdíj nem fizetése miatt az egyesület titkára írásban felszólította a tagot 15 napon belüli megfizetésre. Tag a tartozását 15 napon belül nem rendezte, ezért az elnökség kezdeményezi a tagsági jogviszonynak a közgyűlésen a tagsági viszony közgyűlés általi törlését.

A tagok és az egyesület szervei a közgyűlés napjáig a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésedet kérem.

Pécs, 2022. március 25.

Üdvözlettel

Dr Schmidt László sk.

BASTEI elnök

Baranya-Steiermark Baráti Egyesület (Freundschaftsverein )

7625 Pécs, Vilmos u. 25.

Adószám:19026806-1-02  (az 1% felajánlásához)